Przykładowy : Autorski Program Szkoleń
Prowadzonego przez „integra” Marcin Łukaszewski

Opis grupy :

Kadra kierownicza........................... ( dyrektor, kierownicy handlowi (13), kierownik administracyjny).
Grupa z małymi zmianami funkcjonuje od trzech lat. Pracownicy oceniani są jako osoby inteligentne, doświadczone w swoich branżach, otwarte na nowe doświadczenia. Pracownikom umożliwia się autonomię działania, kreatywność, daje się szerokie możliwości twórczego działania. Grupa określana jest jako zintegrowana. Pracownicy pracują w jednym pomieszczeniu poprzedzielanym szklanymi ścianami co powoduje, że wciąż mają poczucie bycia w grupie. Czasami pojawiają się drobne nieporozumienia .
Problem : Stagnacja w grupie Cel :
Wzmocnienie motywacji
Obniżenie więzi między członkami grupy
Podwyższenie napięcia
Podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
Dostarczenie informacji zwrotnych o sobie
Samopoznanie

Obszary wzmocnień :
- Podwyższenie stopnia motywacji do działania
- Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
- Podniesienie samooceny indywidualnej poprzez formy indywidualnych twórczych
   rozwiązań i zachowań
- Podniesienie indywidualnej roli poszczególnych osób w grupie przy zachowaniu
   integracji w grupie
- Dostarczenie informacji o członkach grupy i analiza zachowań grupowych.

Rozwijanie potrzeb

- Społecznych
- Potrzeba rozwoju w pracy zawodowej
- Szacunku do zachowań indywidualnych potrzebnych do efektywnego działania
- Samorealizacji

Miejsce realizacji :
Warmia i Mazury. Lasy w okolicach Olsztyna.

Czas realizacji:
2004-10-02 godz. 8.00 do 2003-05-03 godz. 14.00

Sposób realizacji:
Trening w oparciu o gry i zabawy terenowe

Szczegółowy scenariusz:

Moduł I

1. Spotkanie z grupą uczestników w siedzibie firmy i wstępne omówienie treningu oraz przeprowadzenie badania osobowości członków grupy, celem polepszenia spodziewanych efektów treningu.

Moduł II

2. Spotkanie grupy prowadzącej z uczestnikami treningu w miejscu ich zakwaterowania
- Wspólna prezentacja uczestników i prowadzących
- Prowadzący informują o miejscu, sposobach i regulaminie treningu
- Podział uczestników na grupy (losowo) i przypisanie każdej grupie "cichego" opiekuna
- Wyjazd grup samochodami terenowymi i rozpoczęcie realizacji pierwszego zadania - "dotarcie do punktu O"
3. Grupy realizują program zabawy wg własnej koncepcji i regulaminu treningu, oparty na zdobyciu punktów za ćwiczenia wykonane w przewidzianym limicie czasu. Na ćwiczenia składają się m.in. jazda quadem, zjazdy kolejką tyrolską, przeprawa w trudnym terenie, odnajdywanie nagród i posiłków, terenowe gry integracyjne (V, narty, łucznictwo, strzelanie z broni pneumatycznej)
4. Zakończenie leśnej części treningu po upływie limitu czasu; odpoczynek, posiłek, relaksacja
5. Grupy na wykonanych przez siebie tratwach przedostają się na miejsce noclegu i organizują biwak.
6. Zabawa przy ognisku ("mafia") i podsumowanie pracy grup w aspekcie motywacji grupy i jakości aktywności zespołów oraz wręczenie nagród " Kubusia Puchatka, Tygryska i Prosiaczka".
7. Nocleg

Moduł III

8. Zaprawa poranna
9. Śniadanie
10. Przygotowanie uczestników do zabawy "paintball" i rozpoczęcie rywalizacji o wielką nagrodę "Rozbójnika Rumcajsa".
11. Zakończenie zabawy, spływ kajakami do miejsca, z którego wyruszą w podroż powrotną. Pożegnanie z prowadzącymi.

Moduł IV

Podsumowanie trzech grup uczestników nastąpi w trakcie realizacji II Modułu zabawy. Dodatkowo może zostać sporządzona pisemna analiza profilu osobowości, typu funkcjonowania i pełnienia ról w grupie poszczególnych osób w późniejszym terminie.

Osoby prowadzące :

1. Paweł Założyński - psycholog, doradca zawodowy
2. Marcin Łukaszewski - służba wojskowa w jednostce specjalnej, II miejsce w grupie
    wyczynowej rajdu przeprawowego Mazurskie Wertepy 2001
3. Julian Wojgieniec - służba wojskowa w jednostce straży granicznej
    (specjalność zwiadowca)
4. Piotr Koper - Marynarz (specjalność nawigacja).
    Mazurskie „Taple” 2004 II miejsce w grupie wyczynowej
5. Katarzyna Łukaszewska - pielęgniarka
6. obsługa podstawowa ( 5 sprawdzonych osób, które współpracowały z nami

    wcześniej )

( autor zastrzega sobie prawo wyłączności korzystania z programu)